Zwangerschapsbegeleiding

Zwanger zijn en bevallen:
Dat doe je natuurlijk samen!

In onze maatschappij waarin trefwoorden als controle, plannen en sturen thuis horen, wordt het volgen van wat moeder natuur van ons vraagt voor velen van ons steeds moeilijker.
Zelfs tijdens een bevalling zou men het liefst alles onder controle willen hebben en constateren we dat het passief meegaan met moeder natuur niet eenvoudig is. Bewustwording hiervan, leren en durven meegaan in datgene wat het lichaam op zulke momenten van ons vraagt is mijns inziens zeer belangrijk.

De partner, die voor een zwangere vrouw als de enige constante factor tijdens haar zwangerschap en bevalling kan worden beschouwd heeft belangrijke taken in de verschillende fasen van de zwangerschap en bevalling. Deze taken kunnen we duiden als “ondersteunen van”, “begeleiden in” en “meevoelen met” de zwangere partner. Intensieve en bewuste participatie van de partner zal zijn positiebepaling vereenvoudigen en het gevoel van “samen zwanger zijn” versterken.

Vanuit deze gedachtegang geef ik invulling aan de cursus waarin de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod komen:

  • beleving zwangerschap;
  • ontspanning;
  • ademhaling;
  • bekkenbodem;
  • massage;
  • ontsluitingsperiode;
  • uitdrijvingsperiode.

 

Hiernaast is er de mogelijkheid om vragen, ideeën en onderwerpen aan te dragen die we dan opnemen in het programma.

U kunt samen met uw partner op elk gewenst moment starten. De cursus zal ongeveer 4 sessies tellen. Een sessie duurt 1 uur en het tijdstip van de sessies wordt in onderling overleg gepland.

Een sessie van 1 uur kost € 50,00 exclusief BTW